Årsplan for Hundremeterskogen ideelle og biologiske barnehage SA

Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. Denne årsplanen er også å betrakte som en virksomhetsplan.

Kos dere masse med vår pedagogiske årsplan

Årsplan 2022 -2025 godkjent av SU