Styret 2022 / 2023

Eierstyret i Hundremeterskogen barnehage SA består av foreldre valgt på årsmøtet. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagen og skal ha ansvar for at barnehagen driftes henhold til gjeldende lover og forskrifter. Daglig drift er delegert til daglig leder i barnehagen Niels Bjørn Olsen

Årsmøtet velger medlemmene i styret for 2 år av gangen.

Styret i Hundremeterskogen barnehage SA 2022-2023, består av:

Arne Audun Svela- styreleder, styreleder@hundremeter.no 

Hanne Adele Helbæk- Platou - nestleder

Thomas Hammernes - styremedlem

Anette Stalund- varamedlem