Styret 2020/2021

Styret i Hundremeterskogen barnehage SA består av foreldre valgt på årsmøtet. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagen og skal har ansvar for at barnehagen driftes henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Årsmøtet velger medlemmene i styret for 2 år av gangen.

Styret i Hundremeterskogen barnehage SA 2020-2021, består av:

Carina Karlsson- styreleder, carina_karlsson_90@hotmail.com

Tormod Haug - nestleder, tormod.w.haug@gmail.com

Anette Tveten- styremedlem, anette@hundremeter.no

Arne Audun Svela - varamedlem, aasvela@gmail.com