Oppvekst i balanse

I Hundremeterskogen barnehage SA har vi utviklet et konsept som vi kaller "Oppvekst i balanse". Metodene vi bruker er inspirert av og videreutviklet fra bl.a. Anna Bornsteins "Drømmen om det gode", og Martin og Lise August sin kunnskap om særlig sensitive barn.

Hverdagen kan være hektisk for både barn og voksne. Vårt ønske er å gi barn verktøy til å finne ro i seg selv. Verktøy som de kan ta med seg videre i livet og hente fram når de behøver det.

I Hundremeterskogen barnehage SA har vi daglige hvilestunder. Her har vi fokus på å finne roen ved hjelp av pusteteknikker, sanselys, avslappende lyd og bilder mm.

For å utvikle god kroppsbeherskelse, styrke kjernemuskulaturen og utvikle et godt selvbilde bruker vi rolige koordinerte bevegelser gjennom barne qi- gong og barneyoga. Flere av oss som jobber i Hundremeterskgpen barnehage SA er utdannet instruktører innen dette.

Vennlig berøring bidrar til fære konflikter, lavere stress nivå og bedre samarbeid. Innunder vennlig berøring kommer hånd og fot massasje, berøringsleker og bruk av massasjeball. 

Gjennom refleksjonssamtaler lærer vi å undre oss over verden, reflektere over egne og andres meninger, og respektere hverandre. dette bidrar til større sosial kompetanse og et lavee konfliktnivå. 

For å lese mer om Drømmen om det gode, besøk denne siden: http://drommenomdetgode.no/no/

Vil du lese mer om Særlig sensitive barn: https://sensitiv.dk/category/boern-og-unge/

Du kan også lese om oss i en artikkel i VG+ som vi bidro i: https://www.vg.no/forbruker/helse/i/9m9keq/slik-blir-du-mentalt-sterk