Daglig leder av Hundremeterskogen barnehage SA

Hundremeterskogen barnehage SA ledes av Niels Bjørn Olsen

Niels Bjørn Olsen har siden 01. mars 2012 ledet Hundremeterskogen barnehage SA

Niels Bjørn er utdannet pedagog, familieterapeut og har fordypning i systemisk teori og praksis, hertil flere andre utdannelser.