Tigergutt

Tigergutt er en avdeling med barn i alderen 1-3 år. Vi er fem ansatte, hvor det er to er pedagogisk ledere.

 

På Tigergutt er vi 15-16 barn i alderskullene 2018, 2019 og 2020

De ansatte på Tigergutt er:

Silje Pettersen, Pedagogisk leder - utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk

Malin Elisabeth Øygard, Pedagogisk leder - utdannet barnehagelærer med fordypning i barn med flerkulturell forståelse, er musikkpedagogstudent på Barratt Due Musikkinstitutt. 

Mary Michel, Pedagogisk medarbeider

Mathias Lange, Pedagogisk medarbeider

Angeelica Zacho Bratteng, Pedagogisk medarbeider

_________________________________

Hvis det skulle være noe, kan du kontakte oss på 40626156