Tigergutt

Tigergutt er en avdeling med barn i alderen 1-3 år. Vi er fem ansatte, hvor det er to er pedagogisk ledere.

 

På Tigergutt er vi 15 barn i alderskullene 2020 og 2021

De ansatte på Tigergutt er:

Silje Pettersen, Pedagogisk leder - utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk

Irina Nordahl, Pedagogisk leder - utdannet kunst og håndverkslærer

June Solheim, lærling

Mary Michel, Pedagogisk medarbeider

Mali Sjølie Nesset, Pedagogisk medarbeider

Mustafa Hassan Ahmad, Pedagogisk medarbeider 

_________________________________

Hvis det skulle være noe, kan du kontakte oss på 40626156