Tigergutt

Tigergutt er en avdeling med barn i alderen 1-3 år. Vi er fem ansatte, hvor det normalt er to er pedagogisk ledere, PT tre pedagogiske ledere.

 

På Tigergutt er vi 15-16 barn i alderskullene 2018, 2019 og 2020

De ansatte på Tigergutt er:

Silje Pettersen, Pedagogisk leder utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk

Nina Lysell, Pedagogisk leder utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk Nina er øvingslærer for studenter.

Malin Ødegård Pedagogisk leder utdannet barnehagelærer med fordypning i barn med flerkulturell forståelse, er musikkpedagogstudent. 

Mary Michel, Pedagogisk medarbeider

Mathias Lange, Pedagogisk medarbeider

_________________________________

Hvis det skulle være noe, kan du kontakte oss på 40626156