Lemurene

Lemurene er alle barn i barnehagen som er født i 2018

Lemurene har i tidligere år hatt gruppe sammen på tirsdager. Dette måtte vi slutte med i koronaperioden og fant dermed ut at det ga barna mer fleksibilitet å ikke ha fast gruppetid.

Men Lemurene er fremdeles Lemurene og vil får aktiviteter og oppgaver tilpasset sin alder, på avdelingen.