Bio Office - For bedre inneklima

Når du kommer inn til oss vil du legge merke til alle de grønne plantene vi har i alle rom. Dette er fordi vi som en av de første barnehagene i Norge, fikk installert Bio Office i barnehagen, i mai 2013. Bio Office forbedrer inneklimaet ved å bruke grønne planter og belysning som imiterer dagslys.

I Hundremeterskogen barnehage SA har all lysramatur lys som tilsvarer naturlig dagslys. Lyset og alle de grønne plantene vi har på veggene er innstallert og blit ivaretatt av Bio Office.  De utvalgte plantene har en stor evne til å bryte ned skadelige gasser og partikler i rommet, og omdanne disse til plantenæring. Dette bidrar til et bedre luftkvalitet, i tillegg til at plantene og jorden de er plantet i har en lyddempende effekt. 

I de årene vi har hatt dette i Hundremeterskogen barnehage SA har vi merket en nedgang i sykefravær relatert til hodepine og luftveissymptomer.

Forskning viser at lyset og plantene vil sammen fører til et bedre innemiljø, som blant annet medfører:
- Opplevde helseplager redusert med 21%
- Man blir mer opplagt
- Bedre luftkvalitet
- Økt konsentrasjon
- Lavere sykefravær 
- Optimalt arbeidslys
- Mindre utagerende adferd hos barn.

Rommene er basert på forskning gjennomført av Universitetet for miljø – og 
biovitenskap og Folkehelseinstituttet ved Professor Tove Fjeld.

Du kan lese mer om dette på http://www.biooffice.no/skolebarnehage