Betalingssatser i Hundremeterskogen barnehage SA

Betalinssatsen er 3050,- for 100% plass (vi tilbyr kun full plass) . Det betales i tillegg kr. 757,- pr. mnd. for mat.

Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foredrebetaling for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjonen skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innenfor samme kommune.

 

Inntektsgradert betaling

Retten til redusert oppholdsbetaling avhengig av inntekt gjelder for opphold i alle godkjente barnehager i Nittedal. For 2-, 3-, 4- og 5-åringer gjelder også retten til gratis kjernetid i barnehage avhengig av inntekt. Skjema her brukes enten dere søker kun redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid. I tillegg blir det beregnet matpenger på kr.650,- for alle.

Foreldre må selv søke Nittedal kommune om dette. Regler og skjema finner du her:
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/infosider-barnehage/betaling-og-moderasjonsordninger/