Sykdom hos barn

I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på både foreldres og barnehagens skjønn. Barnet kan virke friskt ved levering med bli dårligere utover dagen. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen. Gi alltid beskjed til barnehagen ved sykdom!

Diaré og oppkast.

Ved diaré og oppkast SKAL barnet holdet hjemme fra barnehagen i munimum 48 timer etter at symptomene er borte. Dette for å unnga smittespredning. 

Feber

Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 ° om morgenen og 38 ° på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber skal være hjemme fra barnehagen. For å unngå unødig smittepsredning og for å bli helt frisk bør barnet holdes hjemme en dager etter at feberen er borte.

 

Vil du lese mer om de vanligste sykdommene hos barn:

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/