Tilpasset mat ved allergier o.l.

Måltidene i Hundremeterskogen barnehage SA legges til rette for alle. Dette inkluderer matallergi, matintoleranse, religiøse hensyn, sykdom, spisevansker, barn med nedsatt funksjonsevne mm.

Vår dyktige ernæringskokk, Camilla, har god kompetanse når det gjelder allergier og hvordan hun skal tilpasse sunne og næringsrike måltider til alle. 

Hvis barnet trenger tilrettelagt kost er det viktig at foreldre informerer barnehagen skriftlig om hvilke hensyn som må tas.

Barnehagen kjøper inn de matvarene det er behov for.