Medisinering i barnehagen

All medisinering i barnehagen er foreldrenes ansvar. Det må foreligge en skriftlig avtale dersom barnehagen skal utføre legemiddelhåndtering på vegne av foreldrene.

Som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden når dette er mulig.

Desom barnehagen skal medisinere skal det foreligge en skriftlig avtale der det fremgår hvilke ansatte som skal administrere medisineringen. Dette gjelder både langvarig og kortvarig medisinering. 

Før personalet kan påta seg medisinering må foreldrene levere en legemiddeloversikt. Den ansatte som påtar seg legemiddelhåndtering , skal ha opplæring og informasjon fra barnets foreldre og/eller behandlende lege. ved behov skal lege utarbeide skriftlig veiledning. 

Når barnet har behov for medisin i barnehagetiden må disse skjemaene fylles ut: 

  • Avtale om legemiddelhåndtering
  • Legemiddeloversikt
  • Signaturskjema for utlevering av legemidler
  • Skjema for mottak av legemidler
  • Eventuell tilleggsinformasjon fra foreldre eller lege

Når barnehagen skal gi barnet medisin må medisinen leveres i en dosett med riktig dose som er merket av foreldre eller apoteket. Hvis barnet bruker medisin som skal måles opp, må foreldrene eller apoteket måle opp feridge doser i f.eks. engangssprøyet. Dosettene/dosene skal merkes med navn, dato, klokkeslett og innhold. Foreldrene sikrer at de utleverer riktige legemidler til barnehagen. Barnehagn skal ikke måle opp doser.

Dersom legemidlene ikke kan fylles i dosett f.eks. rektaltuber, insulinpenn, astmaspray o.l. må legemidlene leveres i originalemballasje merket med barnets navn og bruksanvisning fra apoteket. 

Legemidler må levers personalet og oppbevares låst og utilgjengelig for barna. 

Dersom barnet har en lidelse som medfører at det kan oppstå akutte situasjoner i barnehagen, f.eks. epileptiske anfall, astmaanfall, føling som følge av diabetes, allergisk sjokk, skal avtalen om legemiddelhåndtering beskrive behandlingen av den akutte situasjonen. barnehagen kontakter foreldrene hver gang barnet må gis akuttmedisin.