Samarbeidsutvalget (SU) og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske.

Samarbeidsutvalget i Hundremeterskogen Barnehage SA består av like mange representanter fra foreldre og ansatte, minst to fra hver. 

 

SU 2020 - 2021 består av:

Hanna Kathrine Hagbartsen -  leder for SU, foresatt på Kastanjeslottet

Emma Watts - foresatt på Bjørnehjørnet

Christina Tesaker - ansatt på Kastanjeslottet

Monica Ødegården- ansatt på Bjørnehjørnet 

Carina Karlsson - varamedlem og foresatt på Bjørnehjørnet

 

Du kan ta kontakt med Su på su@hundremeter.no

 

FAU står for foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre i barnehagen er medlem av foreldrerådet. 

Leder og varaleder for foreldrerådet er: 

Malene Krosby - leder for FAU  foresatt på Bjørnehjørnet og Nasse Nøff 

Hege Bakke Lislerud- foresatt på Kastanjeslottet

De samarbeider tett med SU.