Samarbeidsutvalget (SU) og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske.

Samarbeidsutvalget i Hundremeterskogen Barnehage SA består av like mange representanter fra foreldre og ansatte, minst to fra hver. 

SU 2021 - 2022 består av:

Karianne Dahle -  leder for SU, foresatt på Kastanjeslottet og Tigergutt

Monica Ødegården- nestleder i SU, ansatt på Bjørnehjørnet 

Elisabeth Bjelke - foresatt på Nasse Nøff

Irina Ringard - ansatt på Nasse Nøff

 

Du kan ta kontakt med Su på su@hundremeter.no

 

FAU står for foreldrerådets arbeidsutvalg.

Alle foreldre i barnehagen er medlem av foreldrerådet. 

FAU 2021- 2022 består av:

Malene Krosby  - leder for FAU og foreldre på Bjørnehjørnet

Monica Stavseng Bø - foreldre på Bjørnehjørnet og Nasse Nøff

Karianne Dahle - foreldre på Tigergutt og Kastanjeslottet

Marte Grut - foreldre på Tigergutt

June Klemp - foreldre på Tigergutt og Kastanjeslottet

 

 

Du kan ta kontakt med FAU på fau@hundremeter.no