Barnas verneombud

Barnas verneombud i Hundremeterskogen barnehage SA er Gro Røvang. Gro har utdanning innen psykososialt arbeid med barn, og lang erfaring fra barnehage. Hun vil være en ressursperson for barn, foreldre og ansatte når det gjelder å sikre at alle barn har det bra i og utenfor barnehagen.

Ideen om barnas verneombud har vi fått gjennom vårt medlemskal i Private barnehager landsforbund. En av PBLs hovedsatsinger re å legge til rette for at alle medlemsbarnehager skal ha verneombud for barna. Foreløpig er dette bare under utprøving hos noen få barnehager, men vi i Hundremeterskogen barnehage SA syntes dette var en strålende idé og ønkser derfor å start allerede nå. 

Barnas verneombud skal ha et ekstra ansvar for, og kompetanse til, å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen. 

  • barnas verneombud skal ha ekstra kompetanse om sårbare barn
  • Barnas vernombud skal være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre.
  • Barnas vernombud skal være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mor barn. 
  • Barnas verneombud skal ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen.
  • Barnas verneombud skal bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt.

I henhold til lov og rammeplan skal personalet i barnehagen ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt fro mobbing og omsorgssvikt, og vite hvordan dette skal forebygges og oppdages. Barnas verneombud er derfor ikke noe nytt som pålegges barnehagen, men det kan bidra til kompetanseheving og bevisstgjøring av oppgaver som barnehagen allerede har.