Barnas verneombud

Barnas verneombud i Hundremeterskogen barnehage SA er Gro Røvang. I tillegg til å være utdannet barnehagelærer og pedagogisk veileder, er Gro utdannet innen psykososialt arbeid med barn, og helsefremmende relasjonsarbeid. Hun vil være en ressursperson for barn, foreldre og ansatte når det gjelder å sikre at alle barn har det bra i og utenfor barnehagen.

Tanken bak Barnas verneombud er at en ansatt skal ha ekstra ansvar for, og kompetanse til, å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen. 

  • Barnas verneombud skal ha ekstra kompetanse om sårbare barn
  • Barnas verneombud skal være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre.
  • Barnas verneombud skal være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn. 
  • Barnas verneombud skal ha kunnskap om inkluderende barnehagemiljø, og hvordan forebygge mobbing, og utenforskap i barnehagen.
  • Barnas verneombud skal bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt.
  • Barnas verneombud skal sørge for at de ansatte får opplæring i å avdekke vold og overgrep, at de ansatte har kunnskap om hvordan de skal legge til rette for et inkluderende barnehagemiljø, og kunnskap om hvordan de skal tilrettelegge for barn med særskilte behov.
  • Barnas verneombud har ansvar for at alle barn i barnehagen får kunnskap om egen kropp og egne grenser, og støtte til å gjenkjenne og sette ord på egne følelser. Arbeidet med dette vil være systematisk og alderstilpasset.