Styret 2019/2020

Styret i Hundremeterskogen barnehage SA består av foreldre valgt på årsmøtet. Styret har arbeidsgiveransvar for barnehagen og skal har ansvar for at barnehagen driftes henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Årsmøtet velger medlemmene i styret for 2 år av gangen.

Styret i Hundremeterskogen barnehage SA 2019-2020, består av:

Tormod Haug - styreleder, tormod.w.haug@gmail.com

Claus Richard Eriksen - nestleder, claus_r_eriksen@hotmail.com

Hanne Nordli Holtmoen - styremedlem, hanne_elisabeth_7@hotmail.com

Bjørn Leo Linda - styremedlem, vondupy@gmail.com