Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget (SU) skal bestå av foreldre og ansatte i barnehagen. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske.

Samarbeidsutvalget i Hundremeterskogen Barnehage SA består av like mange representanter fra foreldre og ansatte, minst to fra hver. Per dags dato er det fire medlemmer i SU: to foreldre og to ansatte.

SU 2019 - 2020 består av:

Carina Karlson- foresatt og leder for SU

Hege Bakke Lislerud - foresatt

Monica Ødegården - ansatt

Christina Tesaker - ansatt

 

Du kan kontakte SU på su@hundremeter.no