Nasse Nøff

Nasse Nøff er en avdeling med barn i alderen 1-3 år. Vi er seks ansatte, hvor to er pedagogisk ledere.

På Nassenøff er vi for tiden 15 barn: 

- 10 barn født i 2017

-  5 barn født i 2018

De voksne på Nasse Nøff er:

Ann-Karin Olsen, Pedagogisk leder (fordypning i småbarnspedagogikk) 

Marit Herland, Pedagogisk leder (fordypning i fysisk fostring) 

Sidra Nasir Pedagogisk medarbeider

Irina Nordahl, Fagarbeider (utdannet kunst og håndverkslærer)

Samra Farooq Fagarbeider

Hege Transeth, Barne og ungdomsarbeider

_______________________________________________________

Hvis det skulle være noe, kan du kontakte oss på 40622518