Lemurene

Lemurene er barnehagens 4-5 års gruppe, på tvers av avdelingene.

Lemurgruppen starter opp 27. august. De har turer sammen hver tirsdag.