Solsikkebarnehage - SOS barnebyer

Hundremeterskogen Barnehage SA er faddere til en liten jente i Gambia. I tillegg har vi en egen innsamlingsaksjon til SOS barnebyer. Alle barnehager som engasjerer seg i arbeidet til SOS barnebyer kalles "Solsikkebarnehager". Barna i en Solsikkebarnehage får en unik mulighet til å lære om hvordan barn lever i andre deler av verden. De lærer om mangfold og å respektere ulikheter. I tillegg erfarer de sin egen påvirkningskraft og at de kan utgjøre en forskjell.

Link til innsamlingsaksjonen finner du her:

https://innsamling.sos-barnebyer.no/trygt-hjem/11-5326?v=20190426093847&justEdited=true&justCreated=true

 

 

For å lese mer om Solsikkebarnehager, besøk hjemmesiden til SOS barnebyer: 

https://www.sos-barnebyer.no/barnehage