Froskene

Froskene er alle barn i barnehagen som er født i 2017. Froskene som har tilhørighet på Kastanjeslottet og Bjørnehjørnet har egen gruppe. De ansatte på gruppen er Samra og Kine Froskene som har tilhørighet på Nasse Nøff og Tigergutt følger avdelingenes planer. Se avdelingene.

Froskene på Kastanjeslottet og Bjørnehjørnet har gruppe hver tirsdag og torsdag. Vi har hovedfokus på relasjoner og natur.

På tirsdager starter vi inne med sang og hygge før froskene går ut og leker sammen med Nasse Nøff og Tigergutt. Etter lunsj leker vi inne.

På torsdager går vi på tur før lunsj, og inviteterer med oss barn fra andre grupper og avdelinger. 

De andre dagene følger vi planene på Kastanjelsottet og Bjørnehjørnet, med aldersadekvat tilpasning.

Detaljert informasjon legges ut på Kidplan.